GALLERI ZIRKEL

IF MY FACE WAS A LANDSCAPE

Udstilling i Galleri Zirkel juni og juli, 2023.

En serie af collager kreeret på 100% genbrugsmaterialer fra Zirkel med undtagelse af Deep Blue Sea og Sorrow, som er privateje. De to collager indgår dog i denne udstilling, da deres fortællinger er forenlige med udstillingens tema.

Denne udstilling fra det baryhlske parallelunivers er fortællingen om ansigtet, der skifter form gennem livet i de processer, vi befinder os i undervejs som mennesker. Det er de store intense følelser, der er i spil her såvel som de eksistentielle spørgsmål omkring livet som menneske, livet før vi blev mennesker og livet efter vi forlader denne jord. 

I kontekst til ovenstående spørges der også ind til, hvad vi præges af som mennesker? 

Hvad er det, der former os til de individer, vi er; baseret på vores tanke -og adfærdsmønstre, som udgør fundamentet for vores livsstil?

Denne dybtgående betragtning: måden vi tænker -og oplever verden på, ud fra vores omgivelser og det vi absorberer, genererer vores adfærdsmønstre, vores reaktioner og vores valg eller  fravalg. Dette har afgørende indflydelse på, hvordan vi lever vores liv, agerer i forhold til os selv og i sær andre, og det afføder den historie, som vi fortæller om os selv til os selv og til andre. For slet ikke at tale om de konsekvenser af både positiv og negativ art, der følger med hver gang vi træffer en beslutning eller fortæller vores historie højt.

Konsekvensen er resultatet af vores beslutninger og adfærd, og det altafgørende er, hvordan vi efterfølgende lærer at leve med konsekvensen, hvilket bringer os tilbage til den historie, som vi vælger at fortælle om os selv til os selv og andre…

Denne udstilling er min personlige rejse og beretning om momenter i mit liv, der på mange måder blev skelsættende for min opfattelse og forståelse af verden; både inde i mig men også ud af til. 

Selv om nogle af momenterne var knap så sjove og har haft konsekvenser for, hvordan jeg efterfølgende har valgt at leve mit liv, har selve rejsen og processen været altafgørende for min egen forståelse af både mit indre liv og verdens ageren omkring mig. 

Selvom en fortælling kan gøre ondt, når vi siger den højt, må vi forsøge at finde de positive kræfter i fortællingen, som kan bære os videre i livet og give os en dybere indsigt i os selv som mennesker. Derved bliver vi også bedre til at forstå verden omkring os.