EN ALLIANCE AF HÅB, 2024

November 2023

Kære læser.

På denne side vil jeg invitere dig indenfor i min arbejdsproces omkring en udstilling, der finder sted i 2024. 

Temaet er fabeldyr og mytologiske væsener og herunder kan du læse om mine tanker bag det gældende tema. Jeg har udvalgt 15 fabeldyr og mytologiske væsener, og samtlige collager vil bestå af genbrugsmaterialer. Desuden påtænker jeg i selve arbejdsprocessen at omsætte mit manifest om genbrug og bæredygtighed således, at jeg i arbejdet med den enkelte collage genbruger evt. rester af papirmateriale i den næste collage, så der derved opstår en rød tråd – eller cyklus – af bl.a. materialer.

Efterhånden som jeg får udarbejdet de enkelte collager, vil jeg kreere et tilsvarende billedgalleri.

Udstillingssted og dato er ikke fastlagt endnu.

Jeg kalder udstillingen:

EN ALLIANCE AF HÅB

Fabeldyr og Mytologiske Væsener.

I en verden præget af udfordringer søger vi ofte efter tegn på håb og forvandling.  I denne udstilling inviteres du ind i en verden, hvor mytologi og fantasi møder vores virkelige verden, og hvor lys, håb og kærlighed er de stærkeste våben mod mørket.

Fabeldyr og mytologiske væsener er beslægtede, men de kan adskilles på baggrund af deres oprindelse og karakteristika:

Fabeldyr er fantasifulde skabninger, der optræder i folkesagn, litteratur, kunst og kulturer over hele verden. Disse væsener er ofte en blanding af forskellige dyre -og mennesketræk, som har en symbolsk betydning. Fabeldyr er ikke nødvendigvis bundet af en specifik kulturel eller religiøs kontekst og kan variere i udseende og egenskaber afhængigt af forfatterens eller kunstnerens fantasi.

Mytologiske væsener er skabninger, der optræder i myter, fortællinger og religiøse traditioner i forskellige kulturer. De har ofte en dyb historie og betydning i den pågældende kultur og er typisk forbundet med bestemte guder, helte eller begivenheder.

I nogle tilfælde kan skellet mellem fabeldyr og mytologiske væsener være flydende og generelt refererer “fabeldyr” ofte til mere fantasi-baserede skabninger, mens “mytologiske væsener” er mere forankret i bestemte kulturelle og religiøse traditioner.

Jeg har valgt at arbejde med disse væsener af flere årsager. Jeg har altid været fascineret af hele det univers, der rummer fantasi, mystik, det overnaturlige m.m. samt fortællingerne om det gode og det onde. Og lige præcis et tema omkring fabeldyr og mytologiske væsener, kalder på den frie fantasi til at skabe 15 udvalgte væsener ud fra symbolik, sagn og myter.

Dertil lever vi i en tid, hvor vores verden er præget af større konflikter samt voldsomme naturkatastrofer, som har haft -og stadig har store menneskelige omkostninger. Dette kalder på håb og ønsker om forvandling til lysere tider.

Hver af de 15 væsener, du møder her, repræsenterer ikke blot en unik symbolik, men også en kilde til inspiration i vores tid. De trækker på kvaliteter som styrke, visdom, fornyelse og forvandling, og de minder os om, at selv i de mørkeste tider er der potentiale for lys. Sammen danner disse væsener en alliance i udstillingen: ”En Alliance af Håb.”

De minder os om, at vi som mennesker har de samme træk og kvaliteter, der gør os i stand til at overvinde selv de mest udfordrende øjeblikke. Giv dig selv et øjeblik til at reflektere over, hvordan du kan trække disse kvaliteter ind i dit eget liv og i din reaktion på de globale udfordringer, som vi står overfor. Må denne udstilling minde os alle om, at lys, håb og kærlighed altid har en plads i vores verden, uanset hvor mørk den måtte synes.

Forhåbentlig kan disse væsener og deres symbolik inspirere os til at handle med mod og medfølelse i mødet med de virkelige udfordringer, vi står overfor og møder på vores vej. Forvandling og udvikling er mulig, selv i de mest udfordrende tider, når vi forener vores kvaliteter og styrker for at skabe en bedre verden, hvor lyset, håbet og kærligheden går forrest!

De 15 collager består foreløbig af følgende fabeldyr og mytologiske væsener, som herunder linker til hver deres beskrivelse:

Ændringer kan forekomme undervejs.